Литература по интеллектуальной собственности
29.06.2013, 13:41

Законодавство України про інтелектуальну власність

 

1.                Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР;

2.       Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-ІV;

3.       Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р., № 436-ІV;

4.       Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р., №8073-Х;

5.       Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р., № 2341-ІІІ;

6.       Митний кодекс України, від 11.07.2002 р., № 92-ІV;

7.       Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004 р., № 1618-ІV;

8.       Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991 р., 1798-ХІІ;

9.       Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито", від 21.01.1993 p., 7-93;

10.  Закон України "Про авторське право і суміжні права", від 23.12.1993 p., 3792-ХІІ;

11.  Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", 15.12.1993 p., 3687-ХII;

12.  Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", від 15.12.1993 p., 3688-ХІІ;

13.  Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", від 05.11.1997 p., № 621/97-ВР;

14.  Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", від 21.04.1993 p., № 3116-Х1І;

15.  Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", від 15.12.1993 p., 3689-ХІІ;

16.  Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", від 16.06.1999 p., 752-ХІV;

17.  Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", від 23.03.2000 p., № 1587-III;

18.Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", від 17.01.2002 p., № 2953-IIІ

 

Міжнародні договори з інтелектуальної власності

 

1.                Загальна декларація прав людини, від 10.12.1948 р.

2.       Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, від 16.12.1976 р.

3.       Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, від 14.07.1967 р.

4.       Всесвітня декларація про інтелектуальну власність, від 26.06.2000 р.

5.       Всесвітня конвенція про авторське право, від 06.09.1952 р.

6.       Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, від 24.07.1971 р.

7.       Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, від 20.12.1976 р.

8.       Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, від 26.10.1961 р.

9.       Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм, від 29.10.1971 р.

10.  Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, від 20.12.1996 р.

11.  Паризька конвенція про охорону промислової власності, від 20.03.1883 р.

12.  Договір про патентну кооперацію, від 19.06.1970 р.

13.  Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, від 28.04.1977 р.

14.  Договір про патентне право, від 01.06.2000 р.

15.  Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних схем, від 26.05.1986 р.

16.  Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, від 02.07.1999 р.

17.  Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків,від 14.04.1891 р.

18.  Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, від, 27.06.1989 р.

19.  Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї Угоди (у редакції, чинній на 01.04.2004 р.)

20.  Адміністративні інструкції з застосування Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди (у редакції, чинній на 01.04.2004 р.)

21.  Договір про закони щодо товарних знаків, від 27.10.1994 р.

22.  Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, від 15.06.1957 р.

23.  Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, від 14.04.1891 р.

24.  Міжнародна конвенція по охоронy нових сортів рослин, від 02.12.1961 р.

25.  Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, від 15.04.1994 р.

26.  Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності, від 21.09.2000 р.

27. Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики, від 25.01.2000 р.


2. Спеціальна література

 

1. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. - К.: Інст. інтел. впасн. і права. 2004. - 260 с.

2. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 296 с.

3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / I.I. Дахно. - К.: Либідь, 2003. – 200 с. (Х9(4Укр) / Д21 - 50 екз.)

4.      Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження. - К.: Інст. інтел. власн. іправа, 2004. - 96 с.

5.      Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Інст.інтел. власн. і права, 2004. - 64 с.

6.      Зинов В.Т. Управление интеллектуальной собственностью. - М.: Дело, 2003. – 512 с.

7. Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 144 с.

8. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інтел. власн. і права. 2003. - 140 с.

9. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий,В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. - К.: Форум, 2002. – 320 с. (Х9(4Укр) / О92 - 3 екз.)

10. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие для студ. екон. спец. вузов / С.А. Смирнов, Г.И Андреев, В.В. Витчинка и др. Под ред. С.А. Смирнова. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 351 с. (У5 / О93 - 3 екз.)

11. Права интеллектуальной собственности в Украине. Авторское право: Сборник систематизированного законодательства. - К.: ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-информ", 2004. – 226 с. (Х9(4Укр) / П68 - 2 екз.)

12. Право власності в Україні: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів і фак. / О.В. Дзера, О.А. Підопригора та інші; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: ЮрІнком Інтер, 2000. – 816 с. (Х9(4Укр) / П68 - 1 екз.)

13. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський. В.С. Дроб'язко та ін. За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького, 2-ге вид. Перероб. і доп. - К.: ВД "Ін-Юре", 2004. – 672 с. (Х9(4Укр) / П68 - 10 екз.)

14.       Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - К.: ВД "Ін-Юре", 2002. – 623 с. (Х9(4Укр) / П68 - 5 екз.)

15.  Прахов Б.Г. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник. - К.: Вища школа, 1999. – 256 с.

16. Тофилс А.В. Зкспертиза обьектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезные модели, - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 176 с.

17. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.И. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.С. Фєдонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2005. – 262 с. (У5 / Ф32 - 5 екз.)

18. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности.  -К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 188 с.

19.       Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2003. - 184 с.

 

 

Категория: Мои файлы | Добавил: Вергун-ТВ | Теги: авторские права, интеллектуальная собственность, Литература
Просмотров: 1505 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]